Westerse – Oosterse Pathologie

Door het maken van deze koppeling van Westerse & Oosterse Pathologie ben ik in staat om westerse onderzoeksresultaten te integreren in mijn behandeling, het geeft meer inzicht in de oorzaak van de klacht én op welk energetisch niveau de verstoring van balans gezocht moet worden.
In feite vertaal ik de westerse diagnose in Energie (chi).

Een voorbeeld:
Het is westers bekend dat het medicijn Prednison een belastend effect op de nieren en de vochthuishouding heeft.
De acupuncturist versterkt dan de Nier-energie, zodat de nieren beter gaan functioneren en de bijwerkingen (ophoping van vocht) afnemen. Tevens wordt het mogelijk om het gebruik van medicatie af te bouwen.